ZŠ s MŠ Charakteristika
školy
Školské a ped.
dokumenty
Plány
práce
Školský
personál
Výchovný
poradca
Školská
knižnica

Domov
Aktivity
História školy
Materská škola
Školská jedáleň
Projekty
Učtovné doklady
Rozvrh hodín
Na stiahnutie
Fotoalbum ZŠ
Práce žiakov
Krúžky
Súťaže
Odkazy
Kontaktné údaje
Applety
Úlohy
English quiz

EDU page
Bez kriedy
Zborovňa
E-test Učiteľ
E-test Student

Kalendár
Dnes je:
26.7.2017

Dnes má meniny:
Anna/Hana
Zajtra oslavuje:
Božena

Školský rok
2016/2017

Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Krúžky

Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

IČO : 31902952
Vážení rodičia!              

V tomto školskom roku si opäť Vaše dieťa prevezme v škole Vzdelávací poukaz –  zápisný lístok do „záujmového krúžku“ , do ktorého sa Vaše dieťa môže prihlásiť na našej škole , inej škole alebo centre voľného času . Každý žiak dostane iba jeden Vzdelávací poukaz, ten prinesie do školy podpísaný rodičom do 18. 09. 2015. Žiak môže navštevovať i viac záujmových krúžkov , ale dostane len jeden poukaz . Každý odovzdaný Vzdelávací poukaz znamená určitú finančnú hodnotu , z ktorej sa bude  financovať činnosť  krúžku. Ak žiak nevyužije možnosť zapísať sa do nejakého krúžku , peniaze za vzdelávací poukaz zostanú v štátnom rozpočte  a nedostanú sa na školu. Záujmové vzdelávanie žiaka je pravidelná činnosť a po prihlásení je potrebné, aby žiak krúžok navštevoval pravidelne.  

Vážení rodičia , využite možnosť , ktorá sa Vám ponúka. Vaše dieťa bude tráviť čas pod odborným vedením , tvorivo a zmysluplne. Ponuka krúžkov je na druhej strane tohto letáku. Prosíme , vyberte s dieťaťom  maximálne dva krúžky , o ktoré by malo  záujem a žiak sa sám prihlási u vedúceho krúžku. Ak vedúcim krúžku nie je učiteľ, žiak prinesie VP zástupkyniam  školy.  Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne príslušná škola, ktorá záujmové vzdelávanie ponúka.

 Želáme úspešný školský rok!

 

Oravská Lesná 10. 9. 2015 Mgr. Miroslav Kvak
riaditeľ školy

Copyright© www.zsoravskalesna.sk - admin

                                                                                                                                                                                                                               
Prihlásiť sa:
Kozmix
--------------
Projekt V4
--------------
Projekt ESF
„Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku“
financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu vzdelávanie