ZŠ s MŠ Charakteristika
školy
Školské a ped.
dokumenty
Plány
práce
Školský
personál
Výchovný
poradca
Školská
knižnica

Domov
Aktivity
História školy
Materská škola
Školská jedáleň
Projekty
Učtovné doklady
Rozvrh hodín
Na stiahnutie
Fotoalbum ZŠ
Práce žiakov
Krúžky
Súaže
Odkazy
Kontaktné údaje
Applety
Úlohy
English quiz

EDU page
Bez kriedy
Zborovňa
E-test Učitež
E-test Student

Kalendár
Dnes je:
26.7.2017

Dnes má meniny:
Anna/Hana
Zajtra oslavuje:
Božena

Školský rok
2016/2017

Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Ĺ kolskĂŠ a pedagogickĂŠ dokumenty

Názov dokumentu Stiahnutie
SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2015/2016 Stiahnu

Prilohy ku sprave:
Dochádzka            Prospech            Klasifikácia          Správa MŠ     

Správa školského špeciálneho pedagóga

Plán práce v školskom roku 2016/2017 Stiahnu
Organizačný poriadok 2015 Stiahnu
Školský poriadok pre žiakov Stiahnu
Školský vzdelávací program ZŠ Stiahnu
Školský vzdelávací program MŠ Stiahnu
Školský vzdelávací program - inovovaný
Úvod            ISCED 1           ISCED 2            Rámcový učebný plán     
Výchovný program ŠKD Stiahnu

Copyright© www.zsoravskalesna.sk - admin

                                                                                                                                                                                                                               
Prihlási sa:
Kozmix
--------------
Projekt V4
--------------
Projekt ESF
„Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku“
financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu vzdelávanie